2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Γαστρικό μανίκι (sleeve)

Γαστρικό μανίκι (sleeve) – Χειρουργός Δημήτριος Γεωργιάδης

Γαστρικό μανίκι (sleeve) – Χειρουργός Δημήτριος Γεωργιάδης

Γαστρικό μανίκι ή κάθετη γαστρεκτομή ή sleeve gastrectomy: Η μεθοδος αυτή έγινε πολύ δημοφιλής γιατί έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Στη ‘’sleeve’’ δεν έχουμε αναστομώσεις (που αποτελούν το μεγαλύτερο αίτιο για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα μετά την εγχείρηση της γαστρικής παράκαμψης , λόγω ΄΄διαφυγών’’ αναστομωτικών.

 

Η ‘’sleeve gastrectomy’’ περιλαμβάνει την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του στομάχου, παράλληλα με ένα στενό σωλήνα (μανίκι) κατά μήκος του ελάσσονος τόξου του στομάχου. Ελαττώνεται η χωρητικότητα του στομάχου κατά 75%, χωρίς να παρεμποδίζεται η φυσιολογική λειτουργία του πυλωρού, ο οποίος αποτελεί το φυσιολογικά ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο που επιτρέπει τη δίοδο των τροφών από το στομάχι (μετά την εγχείρηση λαπαροσκοπικών εργαλείων και δεν απαιτούνται αναστομώσεις (γαστρικό by pass) ούτε τοποθέτηση ξένων σωμάτων (όπως στο ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο).

 

Με την αφαίρεση του θόλου του στομάχου και του μεγαλύτερου τμήματός του αφαιρείται η κύρια πηγή παραγωγής μια νέας ορμόνης που πρόσφατα ανακαλύφθηκε και ονομάζεται γρελίνη (Ghrelin). Η γρελίνη αναφέρεται και ως ‘’ορμόνη της πείνας’’. Κατά τη διάρκεια νηστείας έχουν μετρηθεί υψηλά επίπεδα γρελίνης που προκαλούν αυξημένες ανάγκες για λήψη τροφής. Αντίθετα , μετά τη λήψη τροφής, τα επίπεδα των τιμών της γρελίνης ελαττώνονται.

 

Τέλος, σε περίπτωση ‘’αποτυχίας’’, ιδίως στους πολύ σοβαρά παχύσαρκους (BMI>55), υπάρχει πάντα η δυνατότητα περαιτέρω επέμβασης με την τεχνική του «duodenal switch».

Τελευταία Video

Γαστρικό Μανίκι: Περιστατικό του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη