2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικό του Χειρουργού Δημήτριου Γεωργιάδη Θεσσαλονίκη

Βιογραφικό του Χειρουργού Δημήτριου Γεωργιάδη Θεσσαλονίκη

Δημήτριος Γεωργιάδης, PhD, MSc

Γενικός Χειρουργός

Εξειδικευμένος στην προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ