2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Γιατί Κέντρο Κήλης;

Γιατί Κέντρο Κήλης – Χειρουργός Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Γιατί Κέντρο Κήλης – Χειρουργός Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Γιατί ειδικό Κέντρο Κήλης

Η κήλη των κοιλιακών τοιχωμάτων είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας Γενικός Χειρουργός, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος θεραπείας (ανάταξη) της κήλης, η οποία σταδιακά θα μεγαλώνει και θα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.
Η Χειρουργική των κηλών, απαιτεί υψηλή γνώση διαχείρισης των τοιχωμάτων της κοιλιακής και βουβωνικής χώρας, με ειδικές τεχνικές και τα κατάλληλα κάθε φορά πλέγματα από τον Χειρουργό. Ο Χειρουργός πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς μία ή πολλές κήλες, μικρές ή μεγάλες κήλες, πρωτοπαθείς ή μετεγχειρητικές κήλες.
Ο ασθενής προσερχόμενος με κήλη στον Χειρουργό, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Ιατρός διαθέτει την εμπειρία προκειμένου να εκτιμήσει σωστά μέσα από την εξέταση εάν αυτή είναι ανατασσόμενη ή όχι, εάν υπάρχει και ετερόπλευρη κήλη, εάν η κήλη είναι μετεγχειρητική με ποια τεχνική είναι καλύτερο να τη χειρουργήσει, εάν συνπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως υδροκήλη. Με την εκτίμησή του ο Χειρουργός θα πρέπει να προλάβει την περαιτέρω εξασθένισης του κοιλιακού τοιχώματος και την αποτροπή επικίνδυνων επιπλοκών. Το χειρουργείο είναι έτσι και αλλιώς, μονόδρομος, εκτός εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι αναμονής όπως η εγκυμοσύνη, μια ενεργή λοίμωξη ή ένας ασκίτης.
Η άριστη γνώση και εμπειρία της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην κήλη, καθιστά την επέμβαση πολύ πιο ανώδυνη για τον ασθενή. Ιδιαίτερα η λαπαροσκοπική χειρουργική ενδείκνυται όταν συνυπάρχουν 2-3 κήλες και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με μία επέμβαση, χωρίς ανοιχτό χειρουργείο. Ωστόσο και η εμπειρία στην ανοιχτή χειρουργική της κήλης είναι αναγκαία, καθώς υπάρχουν κήλες, κυρίως οι μεγάλες μετεγχειρητικές οι οποίες επειδή έχουν δημιουργήσει συμφύσεις, απαιτούν ανοιχτούς αλλά σύνθετους χειρουργικούς χειρισμούς.
Το ποσοστό των μετεγχειρητικών κηλών, δηλαδή, επανεπέμβασης μετά από επέμβαση κήλης, κυμαίνεται σε 3% -20%. Ο εξειδικευμένος Χειρουργός Κήλης δεν έχει επιπλοκές άνω του 1% και αυτό αναφέρεται διότι κάθε επέμβαση, ενέχει πάντα κινδύνους επιπλοκών. Η γνώση και η εμπειρία μπορεί να προλάβει επιπλοκές από κακή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος και φλεγμονές. Να κάνει τη σωστή επιλογή τεχνικής και πλέγματος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.
Το Κέντρο Κήλης του Δρ. Γεωργιάδη Δημήτριου, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για την άριστη αποκατάσταση ασθενών με κήλες οι οποίοι δεν πρέπει να τις παραμελούν διότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Ο Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης είναι ο εξειδικευμένος Χειρουργός του Κέντρου Κήλης, διότι:

Πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Κήλης (MIS) – Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής που εφαρμόζουμε: