2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης

Χολοκυστεκτομή

Η χολοκυστεκτομή αποτελεί την χειρουργική επέμβαση με την οποία αφαιρείται η χοληδόχος κύστη. Η αφαίρεση της αποτελεί την θεραπεία σε περίπτωση χολολιθίασης και των επιπλοκών της καθώς και την θεραπεία του καρκίνου της χοληδόχου.

 

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης πραγματοποιείται με την μέθοδο της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής καθώς και της ανοιχτής – κλασικής χολοκυστεκτομής.

Ελάχιστα επεμβατική, λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Η θεραπεία της χολολιθίασης – πέτρες στη χολή, είναι η χειρουργική της αφαίρεση. Ακόμη η θεραπεία των επιπλοκών της χολολιθίασης, όπως η οξεία χολοκυστίτιδα που θέτει την ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και άμεσα, είναι η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

 

Η επέμβαση πραγματοποιείται με 3 μικρές τομές στην κοιλιά. Από την τομή κοντά στον ομφαλό εισάγεται με μια ειδική βιντεοκάμερα, και ο χειρουργός βλέπει το εσωτερικό της κοιλίας σε μια οθόνη. Χρησιμοποιώντας  κατάλληλα εργαλεία διάμεσο των άλλων οπών αφαιρεί την χοληδόχο κύστη. Στη συνέχεια οι τομές συρράπτονται.

 

Με την εφαρμογή της λαπαροσκόπησης στον τομέα της χειρουργικής και την ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αντικαταστάθηκε η κλασική αφαίρεση της χολής –χοληδόχου κύστης, με την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη μέθοδο εκλογής για τη θεραπεία της επιπλεγμένης χολολιθίασης.

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης
Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης