2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Πώς επιλέγω είδος επέμβασης;

Πώς επιλέγω είδος επέμβασης; – Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Πώς επιλέγω είδος επέμβασης; – Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Επιλογή είδους επέμβασης κήλης

Επεμβάσεις για κήλη

Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής με την οποία θα διενεργηθεί μία επέμβαση κήλης βασίζεται:

Οι τεχνικές αποκατάστασης μίας κήλης μπορούν να ταξινομηθούν σε:

Με ράμματα | Με πλέγμα

Πώς επιλέγω είδος επέμβασης; – Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη
Πώς επιλέγω είδος επέμβασης; – Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επέμβασης

Τα μετεγχειρητικά πλεονεκτήματα ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής που αφορά την πλαστική για βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, κήλη αθλητών, μετεγχειρητική κήλη αλλά και για την διαφραγματοκήλη που δεν ανήκει στις κοιλιοκήλες, είναι:

Η επιλογή της τεχνικής συναποφασίζεται από χειρουργό και ασθενή και παραμένει εξατομικευμένη, αρκεί ο Χειρουργός να έχει εξειδίκευση και εμπειρία όλων των τεχνικών.