2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Σπληνεκτομή

Σπληνεκτομή – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη

Σπληνεκτομή – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη

Ο σπλήνας επιτελεί πολύ σημαντικές λειτουργίες στον οργανισμό. Ρυθμίζει τη λειτουργία του αιμοποιητικού και ανοσολογικού συστήματος και εμπλέκεται σε όλες σχεδόν τις παθολογικές καταστάσεις των συστημάτων αυτών. Αφαιρείται μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος.

 

Η σπληνεκτομή αποτελεί λύση ανάγκης μετά από τραυματισμό του σπλήνα με αιμορραγία που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Άλλες αιτίες είναι ο καρκίνος, διάφορες αιματολογικές παθολογικές καταστάσεις με κυριότερες τις ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, την οικογενή σφαιροκυττάρωση και την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

 

Η σπληνεκτομή έχει ένα κίνδυνο: την αιμορραγία. Διενεργείται λαπαροσκοπικά από πολύ έμπειρο λαπαροσκόπο χειρουργό και με ασφαλή αποτελέσματα, εάν έχει μέγεθος κάτω από 20 εκατοστά. Σε άλλη περίπτωση, επιλέγεται η ανοιχτή χειρουργική.

 

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή γίνεται με γενική αναισθησία. Η αφαίρεση του σπλήνα γίνεται από 4 πολύ μικρές οπές από όπου εισάγονται η μικροκάμερα και τα χειρουργικά μικροεργαλεία. Ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται, η ανάρρωση είναι πολύ ταχύτερη της ανοικτής.