2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Τοποθέτηση πλέγματος

Τοποθέτηση πλέγματος – Δρ. Γεωργιάδης Δ. Θεσσαλονίκη

Τοποθέτηση πλέγματος – Δρ. Γεωργιάδης Δ. Θεσσαλονίκη

Για κάθε κήλη με χάσμα μεγαλύτερο των 2 εκατοστών, απαιτείται η τοποθέτηση πλέγματος, καθώς έχει αποδειχθεί από κλινικές μελέτες ότι η χρήση του μειώνει σημαντικά το ποσοστό επανεμφάνισης της κήλης. Η χρήση πλέγματος στις κήλες, έδωσε λύση στη σφιχτή συρραφή των ήδη προβληματικών ιστών στο σημείο του κηλικού στομίου, η οποία αύξανε και τον μετεγχειρητικό πόνο και τις υποτροπές.


Το πλέγμα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο ανοικτά όσο και λαπαροσκοπικά. Η επιλογή της χειρουργικής μεθόδου εξαρτάται τόσο από τα χαρακτηριστικά της κήλης (μέγεθος, αριθμός, εντόπιση) όσο και από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς (συνοδά νοσήματα π.χ. παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων, κλπ), με την προϋπόθεση ότι ο θεράπων χειρουργός γνωρίζει να εκετελεί και τις δύο τεχνικές.


Υπάρχουν διαφόρων τύπων πλέγματα και ο εξειδικευμένος στις κήλες χειρουργός, γνωρίζει τι είδους πλέγμα πρέπει να τοποθετηθεί κατά περίπτωση και είδος κήλης στον ασθενή, αλλά κυρίως σε ποιο ακριβώς σημείο πρέπει να το τοποθετεί ώστε να μην αυξάνει ο κίνδυνος υποτροπής, φλεγμονής, ή συλλογής υγρού στο υποδόριο.


Υπάρχουν πλέον πλέγματα με τεράστια γκάμα επιλογών: πλέγματα μη απορροφήσιμα, πλέγματα βιοαπρορροφήσιμα, βιολογικά, πλέγματα πολυπροπυλενίου, πλέγματα PTFF ή μικτά, πλέγματα διαφόρων σχημάτων, μεγέθους και πλέξης, πλέγματα με δύο διαφορετικές όψεις, κ.α, ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες όχι μόνο στον κάθε τύπο κήλης αλλά και στο εξατομικευμένο πρόβλημα του κάθε ασθενούς.


Τα πλέγματα μπορούν να τοποθετηθούν είτε η επέμβαση γίνει με ανοιχτή χειρουργική, είτε λαπαροσκοπικά. Τα πλέγματα δεν αντιμετωπίζονται ως ξένο σώμα από τον οργανισμό του ασθενούς και δεν θέτουν περιορισμούς εάν υπάρξει ανάγκη για άλλη επέμβαση στην ίδια περιοχή. Ενέχουν πολύ μικρό κίνδυνο επιμόλυνσης από μικρόβιο κατά την επέμβαση ή μη σωστής προσκόλληση του πλέγματος στα κοιλιακά τοιχώματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και συγκέντρωση υγρού και πόνο στον ασθενή. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί επανεπέμβαση για την αφαίρεση του πλέγματος και την επανατοποθέτηση νέου εάν ο χειρουργός το κρίνει αναγκαίο.


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σημαντικό είναι η σωστή χρήση του κατάλληλου πλέγματος από τον εξειδικευμένο χειρουργό κήλης, ώστε να μη χρησιμοποιείται για να «μπαλώσει» το στόμιο της κήλης αλλά για να ενισχύσει το κλείσιμο του χάσματος που διενεργείται με τη συρραφή.


Ο Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην ορθή χρήση πλεγμάτων αλλά και σε επεμβάσεις για την αφαίρεση του πλέγματος σε περίπτωση επιμόλυνσης.