2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Videos

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Γαστρικό Bypass: Περιστατικό του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Κήλες: Ορισμός, Συμπτώματα και Χειρουργικές Θεραπείες​

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Παχυσαρκία: Η νόσος και τρόποι αντιμετώπισης​

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Γαστρικό Bypass: Περιστατικό του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Γαστρικό Μανίκι: Περιστατικό του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη​

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Γαστρικό Bypass: Περιστατικό του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Διαφραγματοκήλη: Περιστατικό του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Βουβωνοκήλη & Κοιλιοκήλη: Περιστατικά του Δρ. Δημήτριου Γεωργιάδη​

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Videos – Δρ. Γεωργιάδης Δημήτριος – Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Χειρουργός Θεσσαλονίκη | Δημήτρης Γεωργιάδης​