2310 252599

Μητροπόλεως 46
Θεσσαλονίκη

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Περιπρωκτικό συρίγγιο

Περιπρωκτικό συρίγγιο – Χειρουργός Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Περιπρωκτικό συρίγγιο – Χειρουργός Δ. Γεωργιάδης – Θεσσαλονίκη

Περιπρωκτικό συρίγγιο

Υπολογίζεται ότι μέχρι και 50% των αποστημάτων μπορεί να εξελιχθούν σε συρίγγια, τα οποία απαιτούν επιπλέον χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστούν.

 

Τα συρίγγια του πρωκτού είναι παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ του εσωτερικού του εντέρου (έσω στόμιο, δηλαδή το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η αρχική φλεγμονή που οδήγησε σε απόστημα) με το περιπρωκτικό δέρμα (έξω στόμιο, δηλαδή το σημείο όπου έγινε η παροχέτευση του αποστήματος). Διέρχονται διαμέσου των σφιγκτήρων του πρωκτού σε διαφορετικό κάθε φορά ύψος, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την αντιμετώπισή τους. Ανάλογα με τη το που βρίσκονται τα συρίγγια σε σχέση με τους σφιγκτήρες χαρακτηρίζονται ως επιφανειακά (υποδόρια), μεσοσφιγκτηριακά, διασφιγκτηριακά, υπερσφιγκτηριακά, εξωσφιγκτηριακά.

 

Η παθολογική ( μη φυσιολογική) επικοινωνία αυτή προκύπτει συνήθως μετά από οξεία φλεγμονή (περιεδρική φλεγμονή ή απόστημα) και σπανιότερα από χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους (π.χ. νόσο του Crohn) ή τραυματισμούς.

 

Ο ασθενής διαπιστώνει εκροή μικρής ποσότητας υγρού (ορώδους, πυώδους ή και αιματηρού) από το έξω στόμιο του συριγγίου. Η παροχή μπορεί να είναι άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη, είναι όμως σχεδόν καθημερινά παρούσα, προκαλώντας ενίοτε ερεθισμό και κνησμό στην περιοχή του πρωκτού.

Θεραπεία για τα συρίγγια του πρωκτού

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην κατάργηση της επικοινωνίας μεταξύ εντέρου και πρωκτού. Πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση, όμως, είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση του συριγγίου και ο καθορισμός της πορείας του σε σχέση με τον έσω και έξω σφιγκτήρα, η ανάδειξη πιθανών παράπλευρων κλάδων (που δεν φαίνονται με την κλινική εξέταση) καθώς και η πιθανή παρουσία ενεργού φλεγμονής/αποστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενδοορθικού υπερηχογραφήματος (EUS) ή Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI).

 

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με κλασική χειρουργική εκτομή του συριγγίου ή σταδιακή διατομής του με ειδικά νήματα (seton) αλλά ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους πρωκτικούς σφιγκτήρες (ακράτεια) και έχει υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης του συριγγίου.

 

Η επέμβαση με τη χρήση laser προσφέρει λύση σε αυτά τα προβλήματα, έχοντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας χωρίς να τραυματίζει τους σφιγκτήρες. Με ειδική τεχνική εισάγεται εντός του συριγγίου μια οπτική ίνα που εκπέμπει ενέργεια σε όλη την περιφέρειά της (360 μοίρες ). Η ενέργεια διαχέεται με ελεγχόμενο τρόπο και σε συγκεκριμένο βάθος και καθώς απορροφάται από το τοίχωμα του συριγγίου οδηγεί στη σταδιακή αποδόμησή του με αποτέλεσμα τη σύγκλειση του συριγγίου.

 

Δεν απαιτείται πολυήμερη νοσηλεία σε κλινική, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μηδαμινός και δεν υπάρχει κίνδυνος μετεγχειρητικής ακράτειας. Είναι μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις πολλαπλών ή σύνθετων συριγγίων, αλλά και σε συρίγγια που δημιουργούνται σε έδαφος νόσου Crohn